De locatie waar uw dierbare verblijft tot aan de dag van de uitvaart.