De locatie waar uw dierbare verblijft tot aan de dag van de uitvaart.

Vaak vinden er vooraf aan de uitvaart rouwbezoeken plaats. De rouwbezoeken kun je direct met de opbaar-locatie afstemmen. Er zijn hierbij twee mogelijkheden:

  • Een privé-bezoek met maximaal 15 personen waarbij je alleen directe familie uitnodigt.
  • Een openbaar bezoek waarbij je familie, vrienden en andere relaties uitnodigt om de directe nabestaanden te condoleren en afscheid te nemen van de overledene. Dit is vaak met een open kist, zodat iedereen de overledene nog een laatste keer kan zien.